Санација, адаптација и опремање фискултурних сала у АПВ

Извештај о реализацији пројекта за 2014. годину