Author
Vesna Popovic

Обука за „My Project”

У току 2014. године започет је процес увођења система за управљање пројектима „My Project” за потребе Покрајинске владе. Током 2015. године успешно је »

Активне школе

Извештај о реализацији пројекта за 2015. годину »

Подршка породицама за подстицање рађања

Програмске активности: “Подршка породицама за подстицање рађања“ која је реализована у 2014. и 2015. године у оквиру Програм демографског развоја Аутономне покрајине Војводине »