Author
Vesna Popovic

„Плакета ДИС” за изванредна достигнућа из информатике у 2014. години додељена за софтверски систем еИнспекције

Београд,  07.04. 2014. године ДИС – ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ доделило је плакету ДИС за иновативну примену ИКТ у пословном окружењу  за: еИнспекције »