Kontakt

Republika Srbija,
Autonomna pokrajina Vojvodina
PS za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
mail: region@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs
Telefon: +381 (0)21 487 42 40
Republika Srbija,
Autonomna pokrajina Vojvodina
Pokrajinska vlada
Služba za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine
mail: srp.office@vojvodina.gov.rs
http://www.srp.vojvodina.gov.rs
Telefon: +381 (0)21 488 18 18

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

Vaše ime (obavezno polje)

Vaša e-mail adresa (obavezno polje)

Vaša poruka (obavezno polje)