Odluka o osnivanju koordinacionog tela

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je na sednici od 04. aprila 2014. godine donela Program razvoja AP Vojvodine za period 2014. – 2020 . godina sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine (“Službeni list APV “, broj 13/2014).

Pokrajinska vlada na sednici održanoj dana 03. jula 2014.godine donela je Odluku o obrazovanju Koordinacionog tela za realizaciju Programa razvoja AP Vojvodine (“Službeni list APV” , broj 27/2014).