Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je na sednici od 04. aprila 2014. godine donela Program razvoja AP Vojvodine za period 2014. – 2020 . godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta programa razvoja Vojvodine 2014-2020. godine ( ” Službeni list APV ” , broj 13/2014 )