KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti izrade akcionog plana razvoja organske poljoprivredne proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2020.-2025. godine

konkurs

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je dana 18.12.2019. godine objavio Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti izrade akcionog plana razvoja organske poljoprivredne proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2020.-2025. godine.

Cilj konkursa jeste podrška razvoju organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine izradom akcionog plana.

Preuzmite: