KONKURS za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

konkurs

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.
Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala – najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 200.000.000,00 dinara.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste do 20.000.000,00 dinara.
Sredstva se – kao bespovratna – dodeljuju korisnicima do 70 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a).
Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava. PDV plaća korisnik sredstava.
Namena sredstava jeste sufinansiranje troškova radova i materijala za uređenje atarskih
puteva, prilaznih atarskih puteva i otresišta, a u koje spadaju pripremni, zemljani radovi i radovi
na izgradnji kolovozne konstrukcije od čvrstih kompaktnih materijala.

Preuzmite: