Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela

Pokrajinska vlada je na sednici održanoj dana 03.07.2014. godine donela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tela za realizaciju Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine(„Službeni list APV”, broj 27/2014 i 20/2015). Koordinaciono telo je obrazovano kao povremeno radno telo Pokrajinske vlade.

Na sednici održanoj dana 07.11.2018. godine, Pokrajinska vlada je donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 53/2018).