JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI, ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

konkurs

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku,građevinarstvo i saobraćaj rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020.godini, za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave u cilju podrške jedinicama lokalne samouprave u unapređenju razvoja infrastrukturnih objekata koji doprinose stvaranju povoljnijih uslova za život stanovništva, kao i razvoju jedinice lokalne samouprave.

Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 14.500.000,00 dinara.

Iznos sredstava koje dodeljuje Sekretarijat na ime sufinansiranja izrade pojedinačne projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih objekata ne može preći iznos od 500.000,00 dinara.

Pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.

Jedinica lokalne samouprave može podneti maksimalno jednu prijavu na Konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 19. jun 2020.godine.

Preuzmite:

Tekst konkursa