JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE APV ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

konkurs

Obaveštavamo Vas da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine, za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2020. godinu.

Cilj Konkursa je podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine, čiji je stepen razvijenosti u rasponu 60% do 80% i manje od 60% republičkog proseka, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Za potrebe Javnog konkursa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.183.508,66 dinara.

Pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, čiji je stepen razvijenosti u rasponu 60% do 80% i manje od 60% republičkog proseka, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne sampuprave.

Rok za podnošenje prijava je od 26. novembra 2020. godine do 11. decembra 2020. godine.

Preuzmite:

Tеkst konkursa