JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2020. GODINI

konkurs

Cilj Javnog oglasa je smanjenje nezaposlenosti, subvencionisanjem zapošljavanja
nezaposelnih lica, prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 dinara.
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica dodeljuje se
poslodavcu za subvencionisanje iznosa poreza i doprinosa za 12 meseci ugovorne obaveze,
odnosno u iznosu od 208.000,00 dinara po licu.
Subvencija se isplaćuje u najmanje dve rate, u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP
Vojvodine.
Poslodavac može maksimalno ostvariti subvenciju za zapošljavanje do 5 lica.

Preuzmite: