Javni konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

konkurs

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Planovi razvoja treba da budu usvojeni od strane skupština lokalnih samouprava. Planovi razvoja jedinica lokalnih samouprava imaju period od najmanje 7 godina i moraju biti usaglašeni sa Planom razvoja AP Vojvodine.

Sredstva za konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, br. 66/20) u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti postupka pripreme i izrade planova razvoja, odnosno izmena i dopuna već usvojenih planova razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije. Najviši iznos odobrenih sredstava po pojedinačnoj prijavi iznosi 1.000.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac prijave iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora.

Pravo učešća na konkursu kao podnosioci imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koji su ranije zaključeni sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Preuzmite: