„Плакета ДИС” за изванредна достигнућа из информатике у 2014. години додељена за софтверски систем еИнспекције