Презентација резултата конкурса за набавку опреме за војвођанске школе и суфинансирање програма и пројеката у области образовања