Одржан семинар поз називом „Спровођење, мониторинг, евалиација и извештавање у процесу стратешког планирања“