Програм развоја Аутономне Покрајине Војводине за период 2014–2020

Програм развоја Аутономне Покрајине Војводине за период 2014–2020. представља развојни документ АП Војводине у области регионалног развоја, који на целовит начин дефинише приоритете АП Војводине у наредних седам година.

Програм се састоји од следећих целина:

 1. Стратешки приступ привредном развоју Републике Србије и АП Војводине који се заснива се на инвестицијама, иновацијама и хуманом капиталу
 2. Социо-економска анализа
 3. SWOT анализа
 4. План подстицања развоја АП Војводина
 5. Укључивање у регионалну политику Европске уније
 6. Стратешки правци и циљеви развоја АП Војводине
  1. Развој људских ресурса;
  2. Развој инфраструктуре и услова за пристојан живот и рад;
  3. Одрживи привредни раст;
  4. Развој институционалне инфраструктуре.
 7. Посебан део Програма представља Акциони план који садржи предлоге пројеката од стране секретаријата Владе АП Војводине, локалних самоуправа и регионалних развојних агенција

Више о програму се налази у документу који можете преузети овде (ПДФ, 10 МБ).