konkurs

Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

Март 19, 2021 Olivera Kantar 0

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписao je Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете […]

konkurs

Jавни конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине

Март 2, 2021 Olivera Kantar 0

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине. […]

konkurs

КОНКУРС за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме

Фебруар 11, 2021 Olivera Kantar 0

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње […]

konkurs

КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2021. години

Фебруар 11, 2021 Olivera Kantar 0

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у […]

konkurs

КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години

Фебруар 11, 2021 Olivera Kantar 0

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта […]

konkurs

КОНКУРС за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2021. години

Фебруар 11, 2021 Olivera Kantar 0

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2021. години. Циљ конкурса […]

konkurs

Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

Децембар 1, 2020 Olivera Kantar 0

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине, за […]

konkurs

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АПВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ

Новембар 27, 2020 Olivera Kantar 0

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине, за финансирање […]

konkurs

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини у 2020. години

Јули 13, 2020 Olivera Kantar 0

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020.години, за финансирање посебних […]

konkurs

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Јуни 12, 2020 Olivera Kantar 0

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику,грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020.години, […]