Чланови Координационог тела

Ђорђе Милићевић
Потпредседник Покрајинске владе
Председник Координационог тела
Огњен Бјелић
Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Заменик председника Координационог тела и члан
Mихаљ Њилаш
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
Члан
Иван Ђоковић
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам
Члан
др Вук Радојевић
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Члан
др Снежана Бојанић Стојић
вд помоћника покрајинског секретара за здравство
Члан
др Милка Будаков
заменица покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Члан
Владо Кантар
вд подсекретара Покрајинског секретаријата за финансије
Члан
Владимир Галић
Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине
Члан
Проф. др Зоран Милошевић
Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност
Члан
Миливој Сувајџин
вд подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Члан
Аранка Биндер
вд помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
Члан
Драгана Милошевић
Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Члан
Дејан Авдаловић
вд директора Службе за реализацију програма развоја АПВ
Члан
Nikola Žeželj Никола Жежељ
Директор Развојне агенције Војводине
Члан
Горан Лазовић
Саветник председника Покрајинске владе
Члан