ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

Циљ Јавнoг oгласа је смањење незапослености, субвенционисањем запошљавања
незапоселних лица, пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање.

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 45.000.000,00 динара.
Субвенција за запошљавање незапослених лица додељује се
послодавцу за субвенционисање износа пореза и доприноса за 12 месеци уговорне обавезе,
односно у износу од 208.000,00 динара по лицу.
Субвенција се исплаћује у најмање две рате, у складу са приливом средстава у буџет АП
Војводине.
Послодавац може максимално остварити субвенцију за запошљавање до 5 лица.

Преузмите: