ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

Март 10, 2020 Olivera Kantar 0

Циљ Јавнoг oгласа је смањење незапослености, субвенционисањем запошљавања незапоселних лица, пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање. Секретаријат додељује средства у укупном износу од 45.000.000,00 […]

ЈАВНИ OГЛАС ЗА ДOДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМOЗАПOШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

Март 10, 2020 Olivera Kantar 0

Циљ Јавнoг огласа је смањење незапослености, субвенционисањем самозапошљавања незапоселних лица, односно субвенционисањем оснивања радње или другог облика предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више незапослених, […]