ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Јуни 12, 2020 Olivera Kantar 0

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику,грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020.години, […]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА – 2020

Јуни 10, 2020 Olivera Kantar 0

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање пројеката који имају за циљ: Намена А) задовољење енергетских потреба у пољопривредним газдинствима и […]