Студије

Стратегије

Спецификација стандарда за софтверску архитектуру и јавне електронске сервисе Стратегија еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године Стратегија еУправе покрајинских органа »