Приоритет 1: Развој ЉУДСКИХ РЕСУРСА – 2015

Модернизација образовно-васпитног рада у АПВ

Модернизација образовно-васпитног рада у АПВ – извештај 2015. »

Спортски таленти АПВ

Извештај о реализацији пројекта за 2015. годину »