Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини у 2020. години

Јули 13, 2020 Olivera Kantar 0

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020.години, за финансирање посебних […]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Јуни 12, 2020 Olivera Kantar 0

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику,грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020.години, […]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА – 2020

Јуни 10, 2020 Olivera Kantar 0

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање пројеката који имају за циљ: Намена А) задовољење енергетских потреба у пољопривредним газдинствима и […]

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

Март 10, 2020 Olivera Kantar 0

Циљ Јавнoг oгласа је смањење незапослености, субвенционисањем запошљавања незапоселних лица, пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање. Секретаријат додељује средства у укупном износу од 45.000.000,00 […]

ЈАВНИ OГЛАС ЗА ДOДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМOЗАПOШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

Март 10, 2020 Olivera Kantar 0

Циљ Јавнoг огласа је смањење незапослености, субвенционисањем самозапошљавања незапоселних лица, односно субвенционисањем оснивања радње или другог облика предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више незапослених, […]

Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете

Фебруар 24, 2020 Olivera Kantar 0

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је дана 19.02.2020. године објавио Конкурс за доделу  бесповратних средстава задругама за купoвину опреме и […]

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години

Јануар 23, 2020 Olivera Kantar 0

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је дана 18.01.2020. године објавио Конкурс за доделу  средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине […]

КОНКУРС за доделу бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини за период од 2020.-2025. године

Децембар 23, 2019 Olivera Kantar 0

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је дана 18.12.2019. године објавио Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог плана развоја органске […]

Обука за „My Project”

Фебруар 19, 2016 Vesna Popovic 0

У току 2014. године започет је процес увођења система за управљање пројектима „My Project” за потребе Покрајинске владе. Током 2015. године успешно је завршена имплементација […]

No Image

Чланови Координационог тела учествовали на обуци о финансијском управљању и контроли

Децембар 13, 2015 pprapv 0

Суботица, 11.12.-13.12.2015. Чланови Координационог тела учествовали на обуци о финансијском управљању и контроли Чланови Координационог тела учествовали су на обуци о успостављању и развоју финансијског […]