Интегрално сузбијање коровске биљке Амброзије у пограничном подручју

Извештај о реализацији пројекта за 2014. годину