01 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Центар за младе „Ана и Бастиан” из Кањиже, у оквиру пројекта Покрајинске владе „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”, организовали су манифестацију „Камп без граница, Кањижа 2015”, који је одржан у периоду од 24. до 27. јуна 2015. године, с циљем да се ученици средњих школа с територије целе Војводине у оквиру четвородневног кампа друже, међусобно упознају и надмећу у популарним играма вештине, спретности и знања, уз пратећи програм креативних радионица, које су помогле у превазилажењу етничких предрасуда и јачању међунационалног поверења. Специфичност овог потпројекта огледала се у томе што су екипе, поред тога што су мешовите по полној и етничкој структури, формиране од представника различитих школа које учествују у пројекту и тако јачају међусобну повезаност и поверење. Поред надметања организована је и Завршна свечаност која је одржана 27. јуна 2015. године на Градској плажи „Штранд” у Кањижи. Михаљ Њилаш, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, свечано је затворио игре, након чега су учесницима додељени признања и награде

01 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Центар за младе „Ана и Бастиан” из Кањиже, у оквиру пројекта Покрајинске владе „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”, организовали су манифестацију „Камп без граница, Кањижа 2015”, који је одржан у периоду од 24. до 27. јуна 2015. године, с циљем  да се ученици средњих школа с територије целе Војводине у оквиру четвородневног кампа друже, међусобно упознају и надмећу у популарним играма вештине, спретности и знања, уз пратећи програм креативних радионица, које су помогле у  превазилажењу етничких предрасуда и јачању међунационалног поверења.  Специфичност овог потпројекта огледала се у томе што су екипе, поред тога што су мешовите по полној и етничкој структури, формиране од представника различитих школа које учествују у пројекту и тако јачају међусобну повезаност и поверење. Поред надметања организована је и Завршна свечаност која је одржана 27. јуна 2015. године на Градској плажи „Штранд” у Кањижи. Михаљ Њилаш, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, свечано је затворио игре, након чега су учесницима додељени признања и награде