Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде у објектима јавне намене

Извештај о реализацији пројекта за 2014. Ада