Програм демографског развоја АП Војводине – новчана помоћ породици у којој се роди треће дете

Извештај о реализацији пројекта за 2015. годину