Програм доделе бесповратних средстава за учешће у суфинасирању пројекта, који се финансирају из Фондова Европске уније

Извештај о реализацији пројекта за 2014. – Покрајински секретаријат за финансије