Осавремењавање техничких и просторних услова у установама образовања као основа за унапређивање система образовања