Санација, адаптација и опремање фискултурних сала у АПВ 2015

Санација, адаптација и опремање фискултурних сала у АПВ 2015

Извештај о реализацији пројекта за 2015. годину