Субвенција послодавцима за отварање нових радних места и субвенција незапосленим лицима за самозапошљавање

Извештај 2014.