Унапређење управљања отпадом и озелењавање у локалним самоуправама на територији АП Војводине

Извештај о реализацији пројекта за 2014.