Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете

konkurs

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је дана 19.02.2020. године објавио Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за купoвину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете.

Циљ овог Конкурса је унапређење производних процеса, као и подизање нивоа ефикасности и конкурентности земљорадничких или пољопривредних задруга.

Предмет Конкурса је куповина опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, чија нето набавна вредност не може бити нижа од 2.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.

Преузмите: