КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2021. години

konkurs

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2021. години.

Циљ конкурса јесте укрупњавање пољопривредних парцела и стварање претпоставки за подизање нивоа уређености територије катастарске општине на којој се спроводи поступак комасације.

Предмет конкурса је реализација поступака комасације на територији АП Војводине.

Корисници средстава по овом конкурсу су јединице локалне самоуправе (општине и
градови) са територије АП Војводине.

 

Преузмите: