КОНКУРС за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме

konkurs

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме.

Циљ овог конкурса јесте унапређење образовања студената и ученика кроз практичну наставу коришћењем савремене пољопривредне опреме и механизације.

За реализацију овог Конкурса предвиђено је укупно 23.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују се у износу до 100% укупно прихватљивих трошкова.
Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошкова инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава за средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке по једној пријави не може бити већи од 2.500.000,00 динара.
Максималан износ бесповратних средстава за високо образовне установе по једној пријави не може бити већи од 4.500.000,00 динара.
Преузмите: