Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини у 2020. години

konkurs

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020.години, за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини у 2020. години.

У тексту Јавног конкурса за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини („Сл. лист АПВ“, бр. 7/20), мења се износ средстава која се додељују, као и време трајања конкурса, тако да сада текст Јавног конкурса у овом делу гласи:

„Укупан износ средстава на конкурсу износи 53.240.000,00 (педесеттримилиона двестачетрдесетхиљада) динара.

Конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 30. септембра 2020. године.“

Предлог програма односно пројекта могу да подносе јединице локалне самоуправе, спортски центри (установе и јавна предузећа) чији су оснивачи јединице локалне самоуправе,
предшколске установе, васпитно образовне установе и високошколске установе са територије Аутономне покрајине Војводине.

Предлог програма односно пројеката изградње, одржавања и опремања спортског објекта подноси његов власник, односно корисник земљишта или спортског објекта, уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

По својој садржини пројекти треба да се односе на изградњу, одржавањe или опремање спортских објеката на територији Аутономне покрајине Војводине.

Преузмите:

Tекст конкурса