Контакт

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
Служба за реализацију Програма развоја АПВ
мејл: srp.office@vojvodina.gov.rs
http://www.srp.vojvodina.gov.rs
Телефон: +381 (0)21 488 18 18
Развојан агенција Војводине
Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику
Маја Сокић Хегер, директорка сектора
мејл: maja.sokic@rav.org.rs
http://www.rav.org.rs
Teлефон: +381 (0)21 472 32 40
Лице задужено за одржавање веб презентације:

Оливера Кантар, млађи саветник
Служба за реализацију Програма развоја АПВ
мејл: olivera.kantar­@vojvodina.gov.rs
Tелефон: +381 (0)21 488 18 18

    Ваше име (обавезно поље)

    Ваш е-маил (обавезно поље)

    Ваша порука (обавезно поље)