Обука за „My Project”

У току 2014. године започет је процес увођења система за управљање пројектима „My Project” за потребе Покрајинске владе. Током 2015. године успешно је завршена имплементација система за управљање пројектима „My Project” у све покрајинске секретаријате, што ће додатно унапредити комуникацију и систем извештавања на релацији локалне самоуправе – Покрајинска влада.

Представници Регионалног центра за друштвено економски развој – Банат, током 2015. године и почетком 2016. године одржали су низ обука и састанака са представницима покрајинских органа, чиме је успешно завршена имплементација система за управљање пројектима „My Project” у све покрајинске органе.

Током 2015. године, у оквиру Сектора за пројекте и информационе технологије РЦР Банат, апликација за управљање пројектима „Мy Project” значајно је унапређена новим функцијама и модулима и комплетно редизајнирана коришћењем најновијих интернет технологија и најновијих метода заштите података.

18. и 19. фебруара 2016. године у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад, одржана је обука за коришћење софтверског система „Му Ргојесt” за чланове и заменике чланова Координационог тела.

„Апликација „Му Ргојесt” ће се користити у циљу редовног и правовременог ажурирања података о реализованим пројектима из Акционог плана Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, и праћења спровођења Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године.

Овај софтверски систем представља алат који омогућава реализацију свих активности у вези са пројектима, почев од настанка саме пројектне идеје до финалне реализације и истовремено даје снажан импулс реализацији стратешких приоритета и кључних пројеката који су дефинисани Програмом развоја АП Војводине 2014-2020. године.

С обзиром да је систем за управљање пројектима „Мy Project” до сада имплементиран у 30 локалних самоуправа у АП Војводини, укључујући све покрајинске секретаријате и 4 регионалне развојне агенције, можемо констатовати да ће убудуће апликација „Мy Project” путем ефикасног система за управљање пројектима и правовременог извештавања допринети бржем и квалитетнијем друштвено-економском развоју читаве територије АП Војводине.

Обука за „My Project”

02_Obuka_MyProject

03_Obuka_MyProject