ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА – 2020

konkurs

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање пројеката који имају за циљ:

Намена А) задовољење енергетских потреба у пољопривредним газдинствима и

Намена Б) коришћење соларне енергије у заливним системима на територији Аутономне покрајине Војводине.

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 35.000.000,00 динара (за намену А – 28.000.000,00 динара и за намену Б – 7.000.000,00 динара).

Право на подстицаје остварују лица са територије АП Војводине која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

  1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

  1. правно лице:

– привредно друштво,

– земљорадничка задруга.

 

Преузмите: