ЈАВНИ OГЛАС ЗА ДOДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМOЗАПOШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

konkurs

Циљ Јавнoг огласа је смањење незапослености, субвенционисањем самозапошљавања
незапоселних лица, односно субвенционисањем оснивања радње или другог облика
предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за оснивање
привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 40.000.000,00 динара.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за запошљавашње на територији АП Војводине
(у даљем тексту: Филијала НСЗ), у износу од 362.000,00 динара, односно 208.000,00 динара, у складу са Правилником.

Преузмите: