Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

konkurs

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине, за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2020. години.

Укупан износ за расподелу средстава је 35.000.000,00 динара

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, имају за циљ повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода у насељеним местима у Аутономној покрајини Војводини.

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за:

  • суфинансирање постављања саобраћајне сигнализације и техничких средстава за успоравање саобраћаја у зонама школа;
  • суфинансирање постављања брзинских дисплеја у зонама школа;
  • суфинансирање постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја и/или брзинских дисплеја на локацијама: улазак у насељено место, „зона 30“ и „зона успореног саобраћаја“;
  • суфинансирање опремања светлосном саобраћајном сигнализацијом (семафорима) раскрсница и пешачких прелаза у насељеним местима.

Рок за подношење пријаве је 10. децембар 2020. године.

Преузмите:

Tекст конкурса