Контакт

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
mail: region@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs
Телефон: +381 (0)21 487 42 40
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
Служба за реализацију Програма развоја АПВ
mail: srp.office@vojvodina.gov.rs
http://www.srp.vojvodina.gov.rs
Телефон: +381 (0)21 488 18 18

Лице задужено за одржавање wеb презентације:
Оливера Кантар
Виши референт за финансијске и административне послове
Служба за реализацију Програма развоја АП Војводине
mail: olivera.kantar­@vojvodina.gov.rs
Телефон: +381 (0)21 488 18 18

Ваше име (обавезно поље)

Ваш е-маил (обавезно поље)

Ваша порука (обавезно поље)