Координационо тело

Покрајинска влада на седници одржаној дана 03. јула 2014.године донела је Одлуку о образовању Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 27/2014).