Одлука о оснивању координационог тела

Покрајинска влада на седници одржаној дана 03. јула 2014. године донела је Одлуку о образовању Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 27/2014).