Програм развоја АП Војводине 2014-2020

Скупштина Аутономне покрајине Војводине је на седници од 04. априла 2014. године донела Програм развоја АП Војводине за период 2014.-2020. година са Акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014.-2020. године („Службени лист АПВ”, број 13/2014).