Author
pprapv

Стратегије

Спецификација стандарда за софтверску архитектуру и јавне електронске сервисе Стратегија еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године Стратегија еУправе покрајинских органа »

Извештаји

Информација о успостављању WEB сајта Програма развоја АПВ 2014-2020. год., са Акционим планом Извештај о реализацији пројеката из Акционог плана Програма развоја АП »

Координационо тело

Извештај о раду КТ за период јул 2014-јун 2015 Програм рада КТ за 2015. годину Програм рада КТ за 2014. годину Одлука о »