Осавремењавање техничких и просторних услова у установама образовања као основа за унапређивање система образовања

Извештај о реализацији пројекта за 2015. годину