Остало

Презентација резултата конкурса за набавку опреме за војвођанске школе и суфинансирање програма и пројеката у области образовања

У оквиру 2. приоритета – Развој инфраструктуре и услова за пристојан живот и рад мера 2.10. – Осавремењивање техничких и просторних услова у »